Příhradový vazník je moderní tesařská konstrukce, složená z horního a dolního pásu, které jsou pospojovány svislicemi a příčkami. Jejich velkou výhodou je možnost snadné prefabrykace a tím zkrácený čas montáže na stavbě. Vyrábí se z dřevěných profilů požadovaných rozměrů a spojují se pomocí styčníkových desek za pomoci strojního lysování pro docílení pevného nerozebíratelného spoje.

Příhradový vazník je moderní tesařská konstrukce, složená z horního a dolního pásu, které jsou pospojovány svislicemi a příčkami. Jejich velkou výhodou je možnost snadné prefabrikace a tím zkrácený čas montáže na stavbě. Vyrábí se z dřevěných profilů požadovaných rozměrů a spojují se pomocí styčníkových desek za pomoci strojního lisování pro docílení pevného nerozebíratelného spoje.

 • VÝHODY
 • NÁSTROJE
 • VÝROBA

VÝHODY VAZNÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ


 • cenová příznivost
 • hospodárnost ve smyslu úspory materiálu, která dosahuje ve srovnání s klasickou
  konstrukcí krovu až 40%
 • možnost přenášet větší zatížení a tím i rozpětí (až 40m bez podpor)
 • rychlá a snadná montáž
 • variabilita tvaru a rozměrů konstrukce
 • estetický přínos v podobě pohledového designu či spojovacích prvků
 • možnost tvorby stropní konstrukce přímo na konstrukci vazníku bez nutnosti
  betonování či jiné nosné konstrukce

NÁSTROJE PRO NÁVRH A VÝROBU


Pro jednotlivé návrhy a výpočty používáme nejmodernější software TRUSS. Programový systém nabízí kompletní zpracování projektu od návrhu po tvorbu výrobní dokumentace, statického výpočtu a výstupu pro strojní zařízení. Jsme připraveni zpracovat 3D model konstrukce střechy, a tento ještě před výrobou vazníků upravit do požadovaného tvaru objednatelem nebo projektantem stavby.

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

 

U nás pro výrobu jednotlivých prvků dřevěných konstrukcí používáme nejmodernější CNC obráběcí stroje pro optimální a přesnou tvorbu konečných produktů. Základním strojem pro výrobu vazníkových konstrukcí je Úhlová pila CT 600 s otočným stolem. Umožňuje zcela automaticky vytvářet dřevěné přířezy pro tesařské konstrukce, kdy přímo zpracovává data z programu Truss.

Dalším důležitým zařízení je montážní lis BV MZV 50. Slouží ke spojování dřevěných konstrukcí styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Montážní plocha má základní rozměr 20 x 5m, může být v provedení s ocelovou podlahou pro magnetickou fixaci upínacích stolků nebo se zabetonovanými C-lištami pro mechanickou fixaci upínacích stolků. Délku montážní plochy lze upravit podle požadavků zákazníka. Délka montážní plochy určuje maximální délku vazníku z jednoho kusu.

náměstí Prokopa Velikého 466/12b
Předlice, 400 01 Ústí nad Labem

Ing. PETR PALUBA
Tel.: +420 734 319 904
E-mail: petr.paluba@jacer.cz
OBCHODNÍ MANAŽER
KAREL STAREČEK
Tel.: +420 735 758 922
E-mail: karel.starecek@jacer.cz
Ing. PETR PALUBA
Tel.: +420 734 319 904
E-mail: petr.paluba@jacer.cz
OBCHODNÍ MANAŽER
KAREL STAREČEK
Tel.: +420 735 758 922
E-mail: karel.starecek@jacer.cz